Josip Pavić o realizaciji projekta odvoza otpadnog papira i kartona u Općini Sibinj

Općina Sibinj na čelu s načelnikom i članom Predsjedništva HKS-a Josipom Pavićem, te dužnosnicima sibinjskog HKS-a, zamjenikom načelnika Tomislavom Topalovićem i predsjednikom općinskog Vijeća Krunoslavom Erakovićem, uspješno je provela dio projekta zbrinjavanja otpadnog papira i kartona u svojoj općini. Prema riječima načelnika Pavića,  sukladno odluci Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojom je općini Sibinj odobreno sufinanciranje 1500 kanti za papir i karton, te po provedenom postupku nabave, tvrtka Gradeko d.o.o iz Zagreba je u četvrtak, 11. lipnja 2015. godine općini Sibinj isporučila PEHD kante za papir i karton.

Kante će dobiti svi godišnji korisnici usluga koncesionara Jacob Becker d.o.o., a papir i kartonska ambalaža će se odvoziti svake prve srijede u mjesecu. Na ovaj način nastavlja se suradnja Fonda i Općine, te se ispunjavaju zakonske obveze koje pred nas stavlja Zakon o otpadu. Cijena nabave 1500 komada kanti za papir i karton je 240.000 kn, a djelatnici Općine će ih podijeliti do kraja mjeseca, rekao je načelnik Općine Sibinj Josip Pavić.

Josip Pavić održao radionicu u povodu izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj

U srijedu, 10. lipnja 2015. godine, u prostoru Općinske vijećnice u Sibinju, pred 30-ak prisutnih poljoprivrednika, obrtnika, poduzetnika i predstavnika udruga s područja Općine održana je radionica povodom izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020.
Prisutne je pozdravio i na njihovom se dolasku zahvalio načelnik Općine i dopredsjednik HKS-a Josip Pavić, zajedno sa suradnicima – predsjednikom Općinskog vijeća i dužnosnicima sibinjskog HKS-a Krunoslavom Erakovićem i zamjenikom načelnika Tomislavom Topalovićem.
Na radionici su se sudionici upoznali sa svrhom izrade ovog razvojnog dokumenta, čiji je cilj razvoj cjelokupnog područja Općine u svim društvenim segmentima. Naglašeno je da je Strateški razvojni program dokument koji Općina izrađuje u suradnji sa svim lokalnim dionicima, udrugama, OPG-ima, poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrazovnim institucijama, kako bi on doista bio primjenjiv, te pomogao apliciranju projekata na strukturne fondove EU, koje će podnositi kako Općina, tako i svi ostali dionici, u okviru svoga djelovanja. Sudionici su se svojim aktivnim sudjelovanjem i razmjenom ideja i sugestija, ali i problema s kojima se susreću u svom djelovanju kvalitetno doprinijeli početku izrade ovog dokumenta, te pomogli u definiranju vizije razvoja ovog područja.
Zbog važnosti izrade ovog dokumenta, nužno je sagledati cjelokupnu situaciju na području Općine u svim njenim segmentima, te identificirati strateške ciljeve razvoja Općine, koji će prepoznati nastojanja lokalnih dionika, poput OPG-a, fizičkih i pravnih osoba, udruga i svih ostalih dionika, budući da će oni projekti, koji ne budu u skladu sa strateškim ciljevima navedenim u Strateškom razvojnom programu, vrlo teško doći u priliku biti financirani iz strukturnih fondova.
Kako bi se Strateški razvojni program što kvalitetnije i potpunije izradio, na području Općine uslijedit će anketiranje svih domaćinstava, koji će svojim prijedlozima, idejama i sugestijama, aktivno doprinijeti njegovoj izradi, te pružanju temelja za cjelokupan razvoj općine Sibinj.
Za napomenuti je da je Strateški razvojni program dokument čiju izradu se Općina uspješno kandidirala na natječaj APPRRR-a i koji se u cijelosti financira iz Programa ruralnog razvoja, Podmjere 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti, Operacija 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.