Sibinj – najrazvijenija općina Brodsko-posavske županije

Načelnik Općine Sibinj i član Predsjedništva HKS-a Josip Pavić u razgovoru za 035portal govorio je o aktualnim projektima koje provodi ova, po potencijalima, najrazvijenija općina u Brodsko posavskoj županiji.

Među prvima, spomenuo je početak izgradnje dječjeg vrtića za najmanje 80 djece. Gradnja bi trebala započeti u u studenom ove godine a vrijednost radova je 5,1 milijun kuna.

Jedan od najvećih projekata u općini Sibinj svakako je i izgradnja sustava vodoodvodnje i kanalizacije u okviru 125 milijuna kuna vrijednog projekta “Brod 2”, kojega s 85 posto sredstava financira EU iz Europskog kohezijskog fonda, a ostalih 15 posto i iz nacionalnih i lokalnih izvora.

„Projekt je u fazi ishođenja lokacijske dozvole za koju su ukupni troškovi 8,6 milijuna kuna, a najveća je novost da će se izgradnja kanalizacijske mreže na području općine Sibinj proširiti s prvotno planiranih 33 kilometra na 47 kilometara. Drago mi je da je i ovoga puta naše lobiranje u Hrvatskim vodama d.o.o u Zagrebu urodilo plodom i mogu reći da bi radovi na prvoj fazi izgradnje sustava vodoodovodnje trebali početi tijekom 2017. godine. Naime, odmah po ishođenju lokacijske dozvole, pristupit ćemo i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, nakon čega slijedi ishođenje građevinske dozvola, kao glavni preduvjet za zadnju fazu realizacije projekta, a to je sama izgradnja sustava kanalizacije“, rekao je načelnik Josip Pavić.

S tim u vezi, u Općini Sibinj bit će organiziran i javni uvid u projekt, koji će također biti dostupan i na web stranici Općine. “Važno je naglasiti da je ova faza projektiranja uspješno kandidirana na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u kojem je Općina Sibinj trebala sudjelovati sa iznosom od 400 tisuća kuna, no budući da smo prošli na natječaju za njega smo od ministarstva graditeljstva dobili 270 tisuća kuna čime smo u značajnoj mjeri smanjili općinski udio u sufinanciranju ovoga projekta“, istaknuo je načelnik Pavić, podsjećajući i da su nedavno počeli i radovi na izgradnji produžetaka vodovodne mreže u naseljima Bartolovci i Slobodnica, a radove izvodi brodski Vodovod.

Općina Sibinj nedavno je od Ministarstva graditeljstva dobila i 50 posto potrebnih sredstava  u 42,5 tisuće kuna  za financiranje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. „S tim smo poslom već krenuli i on je u punom jeku. Javi uvid u Prostorni plan uređenja će biti krajem kolovoza. To je dokument koji za našu općinu znači puno, njime smo omogućili poduzetnicima i vlasnicima OPG-ova širenje njihovih djelatnosti. To je i zadatak Općinske uprave, da pomaže svojim mještanima, ali i poduzetnicima, gospodarstvenicima i obrtnicima koji djeluju u općini.“ kaže sibinjski načelnik.

Od važnijih projekata Josip Pavić izdvojio je projekt rekonstrukcije državne ceste D525 koja uključuje uređenje središta naselja Sibinj, u suradnji s Hrvatskim cestama. Kako bi se smanjila brzina kretanja vozila kroz samo središte općine na minimalnu brzinu, projektom je predviđeno i postavljanje semafora, jer je u blizini škola, uređenje parkirališnih mjesta te izgradnja novih nogostupa. Naime, na ovoj dionici državne ceste kroz Sibinj dnevna migracija automobila je gotovo oko 7000 vozila pa je na inicijativu Općine pokrenut i ovaj projekt koji je ušao u plan Hrvatskih cesta. Procijenjena vrijednost projekta će biti oko pet milijuna kuna, a radovi bi se trebali izvoditi tijekom 2017.

Od ostalih aktualnih projekata načelnik Pavić ističe novopostavljenu javnu rasvjetu u ulici Alojzija Stepinca u Sibinju. Također, tijekom rujna u ulicama V. Benošića, Kneza Trpimira i Kneza Mislava u Sibnju bit će postavljena energetski ucinkovita led rasvjeta koja ce biti temelj za daljnje ulaganje i rekonstrukciju postojeće rasvjete, a sve kako bi se maksimalno smanjili troškovi električne energije. U tijeku su i radovi na uređenju groblja u Slobodnici te izgradnji ograde na groblju u Sibinju, a tijekom mjeseca rujna planirani su i radovi na izgradnji nove staze u Bartolovcima u dužini od 1080 metara. Radi se i na čišćenju kanala u naseljima Brčino i Ravan kao i nasipanje nerazvrstanih cesta u naseljima općine.

Za mjesec dana i središnji park u Sibinj dobit će novo ruho, naime, uskoro kreću radovi na uređenju parka, instalaciji dječjeg igrališta, postavljanja novih klupa, kanti za otpad, ali i izgradnje povišene pozornice s nadstrešnicom za održavanje koncerata, misnih i drugih slavlja. U tijeku je i energetska obnova mjesnog doma u Gornjim Andrijevcima, radi se na ugradnji nove stolarije, a nova je stolarija postavljena i na zgradi mjesnog doma u Grgurevićima.

I društveni život mještana sibinjske općine izuzetno je bogat zahvaljujući prije svega predanom radu i trudu brojnih udruga, od KUD-ova, nogometnih klubova, do sportsko ribolovne udruge i DVD-a koje Općina financijski pomaže u okvirima mogućnosti.

“Za 23 udruge s područja Općine koje su se prijavile na natječaj za dodjelu sredstava Općina Sibinj je za razne projekte i programe izdvojila ukupno više od 500 tisuća kuna. Evo, nadamo da će to biti i poticaj drugim udrugama da se sve više angažiraju u društvenom životu naše općine“, zakjučio je načelnik Josip Pavić.

(Ne)objektivno novinarstvo na HRT-u

Načelnik općine Sibinj i član Predsjedništva Hrvatske konzervativne stranke Josip Pavić uputio je u srijedu, 20. srpnja 2016. godine, Hrvatskoj televiziji demanti navoda objavljenih u emisiji Hrvatska uživo od 19. srpnja 2016. zbog niza neistina iznijetih u prilogu o poslovanju slobodne zone u općini Sibinj koji je na izrazito neprofesionalan  i krajnje pristran način vodio voditelj Petar Vlahov. Demanti donosimo u cijelosti:

 

Poštovani,

U Vašoj emisiji Hrvatska uživo, dana 19. srpnja 2016. godine, objavljen je prilog vezan uz Zonu malog gospodarstva općine Sibinj, u kojem je izneseno niz netočnih informacija na račun općine Sibinj, vezano uz poduzetnika g. Ljubu Čepu. Stoga Vam se obraćamo ovim demantijem.

Želimo Vas upoznati sa slijedećim činjenicama:

– da je sporno zemljište u Zoni malog gospodarstva prodavano na temelju natječaja koji je objavljen 17. svibnja 2008. godine

– da je Ugovor o kupoprodaji između općine Sibinj, zastupane po tadašnjem načelniku Ivici Batiniću, i trgovačkog društva Čepo d.o.o., sklopljen 05. lipnja 2008. godine. Gospodin  Čepo se istim obavezao ukupni iznos iz natječaja isplatiti Općini Sibinj u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora, što nije učinjeno, već isti nakon nekoliko dana sklapaju Aneks ugovora, kojim odgađaju plaćanje na duži period od prvobitno ugovorenog

– da se spomenutim Ugovorom kupac obavezao da će u roku od 3 (tri) godine od dana njegovog sklapanja, zaposliti do 10 (deset) osoba s područja općine Sibinj. U Vašoj emisiji pak, g. Čepo neistinito tvrdi da se radi o minimalno 20-30 osoba s područja Općine.

– da je aktualni načelnik, g. Josip Pavić, na dužnost načelnika stupio tek 03. studenog 2011. godine, dakle više od tri godine nakon sklapanja spomenutog Ugovora, i nakon proteka roka u kojem je g. Čepo trebao početi sa proizvodnjom u Zoni malog gospodarstva.

– da kupac zemljišta,u roku od tri godine od sklapanja Ugovora nije ispoštovao ugovornu obvezu na koju se istim obvezao. Napominjemo da u to vrijeme g. Pavić nije bio načelnik općine i ni na koji način nije mogao utjecati na neispunjenje ove obveze od strane g. Čepe.

Nadalje,općina Sibinj nije nadležna za izdavanje lokacijske dozvole koju g. Čepo spominje u Vašoj emisiji i ni na koji način nije mogla utjecati na razdoblje čekanja na istu od strane g. Čepe.

Općina Sibinj je vjerojatno jedina Općina u Republici Hrvatskoj u kojoj je zemljište u poslovnoj zoni prodavano bez izgrađene komunalne infrastrukture, koja je glavni preduvjet da poduzetnici što prije počnu sa svojim radom. Upravo su se zbog toga mnoge jedinice lokalne samouprave javljale na natječaje i aplicirale za financijska sredstva za tu namjenu iz nacionalnih fondova, putem nadležnih ministarstava, izgradile infrastrukturu, a tek potom ponudile zemljište poduzetnicima, spremno za ulaganja i gradnju objekata.

Zašto općina Sibinj tada nije išla takvim putem, ne znamo – ali pitamo se je li i zbog toga kriv aktualni načelnik, g. Pavić?

Zbog gore navedenog, a budući da je zemljište sada u privatnom vlasništvu, Općina ne može dobiti sredstva od fondova za izgradnju komunalne infrastrukture, jer je na mnogim natječajima glavni uvjet upravo vlasništvo Općine nad zemljištem do kojeg se infrastruktura gradi, kako bi se izbjeglo pogodovanje i povećanje vrijednosti zemljišta u privatnom vlasništvu.

Općini Sibinj preostaje, dakle, ako želi da Zona malog gospodarstva profunkcionira, komunalnu infrastrukturu izgraditi jedino vlastitim sredstvima.

I zbog toga je Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31. listopada 2014. godine jednoglasno donijelo Odluku o komunalnom doprinosu općine Sibinj, pri čemu su svi prisutni vijećnici, uključujući i one iz drugih političkih opcija, podržali tu Odluku. Dakle, ne radi se o nikakvoj „jednopartijskoj odluci“, kako je to zlonamjerno i neistinito u emisiji rekao gospodin Čepo.

Naglašavamo da je komunalni doprinos javno davanje koje je jasno propisano Zakonom o komunalnom gospodarstvu RH i koji je dužna podmiriti svaka pravna i fizička osoba koja pristupa gradnji svog objekta.

Napominjemo da upravo zbog malverzacija sa zemljištem u toj istoj poslovnoj zoni USKOK vodi optužnicu protiv bivše izvršne vlasti, a početkom mjeseca srpnja nastavljeno je suđenje sudionicima u toj aferi, u kojoj je Općina oštećena za 58 milijuna kuna.

Upravo zbog tih i sličnih stvari koje su se događale na području općine Sibinj, a zbog čega su naši stanovnici razočarani, došlo je do smjene izvršne vlasti u Općini, a za načelnika je izabran g. Pavić. U zimu 2011. godine zatekli smo Općinu sa blokiranim računom, ovrhama i bez grijanja, telefona i struje, pri čemu su općinski djelatnici radili 10 mjeseci bez plaće.

Danas, sa ponosom možemo istaknuti da smo vratili naslijeđene dugove u visini od 8,5 milijuna kuna, pokrenuli najveći infrastrukturni projekt u našoj županiji – izgradnju kanalizacijske mreže, u vrijednosti od 125 milijuna kuna, da u mjesecu rujnu krećemo sa izgradnjom prvog dječjeg vrtića na području naše Općine, te da smo pokrenuli niz mjera za poboljšanje kvalitete života naših mještana. Štitimo i uvijek ćemo štititi interese naših stanovnika i boriti se za dobrobit općine Sibinj.

Razočarani smo neprofesionalnim i krajnje pristranim pristupom voditelja emisije gospodina Petra Vlahova, budući da nitko iz općine Sibinj nije pozvan u emisiju, a najveći i najbitniji dio intervjua koji je dao načelnik g. Pavić je izrezan i nije prikazan Vašim gledateljima, koji imaju pravo čuti i drugu stranu priče i saznati cijelu istinu.

 

Udrugama iz općinskog proračuna 500.000 kuna

U općinskoj vijećnici Općine Sibinj, koju uspješno vodi Josip Pavić član predsjedništva HKS-a, u utorak, 14. lipnja 2016., potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna općine Sibinj za 2016 godinu. Potpisivanju su sudjelovale 23 udruge s područja općine koje su se prijavile na natječaj za dodjelu sredstava kroz četiri prioritetna područja. Općina će za ovu godinu za razne projekte i programe izdvojiti preko 500.000 kuna iz proračuna. Nadamo se da će to biti i poticaj udrugama da se sve više angažiraju u društvenom životu naše općine, napisao je u tom povodu na svom facebook profilu načelnik Josip Pavić.

Infrastrukturni projekti u Općini Sibinj idu prema planu

Općina Sibinj, na čelu s načelnikom i dopredsjednikom HKS-a Josipom Pavićem, osim mjera zapošljavanja, nastavlja ubrzano s provedbom projekata vezanih uz obnovu  i izgradnju infrastrukture.

U srijedu, 18. svibnja 2016., održan je radni sastanak vezan uz projekt kanalizacijske mreže na području općine Sibinj. Sastanak je vodio voditelj projekta g. Davorin Tomljanović iz tvrtke Vodovod d.o.o., a ispred općine Sibinj sastanku su prisustvovali načelnik općine Sibinj Josip Pavić i njegov zamjenik te član projektnog tima na navedenom projektu Tomislav Topalović.
Ovaj projekt, u okviru projekta “Brod 2” financira se iz Europskog kohezijskog fonda u iznosu od visokih 85 posto, dok će se preostalih 15 posto financirati iz nacionalnih i lokalnih izvora.
Trenutačno se očekuje izdavanje lokacijske dozvole i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa  nakon čega će se ishoditi građevinska dozvola, što je glavni preduvjet za zadnju fazu realizacije projekta, a to je sama izgradnja sustava kanalizacije.
U navedenom razdoblju u prostorijama općinske uprave bit će organiziran uvid u projekt, koji će također biti dostupan Internet stranici Općine Sibinj.
“Važno je naglasiti da je ova faza projektiranja uspješno kandidirana na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u kojem je Općina Sibinj trebala sudjelovati sa iznosom od 400.000 kuna, no budući da smo prošli na natječaju za njega smo od Ministarstva graditeljstva dobili 270.000 kuna čime smo u značajnoj mjeri smanjili općinski udio u sufinanciranju ovoga projekta, na što smo izrazito ponosni”, objavio je načelnik Josip Pavić na svojoj fb stranici.

Obnovljen srušeni križ ispred Crkve sv. Ivana Krstitelja

Općina Sibinj je također u rekordnom roku obnovila križ  ispred Crkve sv. Ivana Krstitelja koji su na Uskrsni ponedjeljak srušile nepoznate osobe. Križ je vraćen u prvobitno stanje i u srijedu, 20. svibnja, osvanuo u novom sjaju. Općina je angažirala tvrtku koja je križ vratila u prvobitno stanje.

Josip Pavić: Novoosnovanoj Sibinjskoj udruzi mladih iz općinskog proračuna 50.000 kuna

Na inicijativu djevojaka Općine Sibinj, u prostorijama Općine, u četvrtak, 7. siječnja 2015., osnovana je Sibinjska udruga mladih. Pozivu se odazvalo mnoštvo mladih momaka i djevojaka koji se žele aktivno uključiti u rad Udruge te tako pridonijeti pozitivnim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici. Poporu Udruzi mladih dao je načelnik Općine Sibinj i dopredsjednik HKS-a Josip Pavić, koji je u pozdravnom govoru istaknuo kako mu je iznimno drago kad mladi žele pridonijeti Općini svojim radom, volontiranjem i angažiranjem u provođenju novih projekata. Također je naglasio kako je u proračunu za 2016. godinu predviđeno 50 tisuća kuna za rad Sibinjske udruge mladih za koje se nada da će ih znati pametno i racionalno investirati u provođenje novih projekata, a sve kako bi poboljšali uvjete mladih u Općini.

Za predsjednicu Sibinjske udruge mladih jednoglasno je izabrana Nataša Travarević koja je svima zahvalila na ukazanom povjerenju naglasivši kako očekuje pomoć od svih budućih članova, kao i od udruga mladih koji djeluju na području našeg Laga Posavina, a sve kako bi se Udruga razvila u primjernu udrugu, kako na području općine Sibinj, tako i na području cijele Brodsko-posavske županije.

Josip Pavić – Hrvatski načelnik općine prema europskim standardima liderstva

 

Dopredsjednik HKS-a i načelnik općine Sibinj Josip Pavić kandidat je koalicije SPREMNI u V. izbornoj jedinici. O uspjesima našeg dopredsjednika mediji su objavili tek pokoju riječ iako se radi o jednom od rijetkih svijetlih primjera uspješnog vođenja općine u teškim vremenima. Upoznajte našeg kandidata i konzervativca Josipa Pavića iz teksta na poslovnom portalu koji prenosimo u cijelosti:

 

Hrvatski načelnik prema europskim standardima liderstva – „očistio“ milijunski dug općine i pokrenuo milijunske projekte! 
O mladom i poduzetnom Josipu Paviću, načelniku Općine Sibinj u Brodsko-posavskoj županiji, već smo opširno pisali. Njegov pothvat mogao bi se slobodno nazvati „malim ekonomskim čudom“ vrlo lako primjenjivim i na širu regionalnu ili državnu razinu. No, na žalost dok većina jedinica lokalne samouprave grca u dugovima, ovaj mladi načelnik uspio je svoju lokalnu sredinu pretvoriti u pravi mali „raj“ za život, jer načelničku poziciju nije shvatio kao poziciju moći, nego služenja stanovnicima svoje općine.
Hrvatski načelnik prema europskim standardima liderstva – „očistio“ milijunski dug općine i pokrenuo milijunske projekte!

Podsjetimo se, prije četiri godine Pavić je preuzeo blokiranu i prezaduženu općinu. Dug je u tom trenutku iznosio oko 8 milijuna kuna i situacija je bila krajnje zabrinjavajuća. Uz pomoć suradnika i mještana same općine, ovaj mladi načelnik uspio je u nepune četiri godine u potpunosti vratiti dug od 8,5 milijuna kuna (s kamatama) , realizirati i pokrenuti višemilijunske projekte zahvaljujući kojima će se općina Sibinj u potpunosti revitalizirati i postati vrlo poželjno mjesto za život, posebno mladim obiteljima.

Kada smo ga upitali u čemu je tajna uspješnog vođenja općine i kako je uspio vratiti milijunski dug Pavić je kratko dodao .“ Tajna je u štednji. Morate se profesionalno i odgovorno odnositi prema poslu i realno prema financijama. Općinu vodim kao svoju kuću, a kada tako posložite stvari, stvar je vrlo jednostavna. Jednostavno smo se morali konsolidirati, vidjeti gdje jesno i u skladu s mogućnostima tako se i ponašati. Mislim da je to jedina formula za uspjeh i napredak i mislim da smo mi odličan primjer da se s malo novca može opstati, prebroditi teška vremena, vratiti većina dugova, a ne dirati socijalne kategorije.“

Uz mjere štednje, u općini Sibinj  nastavili su s razvojem novih projekata i okrenuli se fondovima EU. Veliko je zadovoljstvo predstaviti razvojen projekte jedne lokalne sredine pa ćemo i u ovom slučaju krenuti redom. Nakon četiri godine načelnik Pavić s ponosom pred svoje mještane iznosi rezultate i čista obraza i dalje traži potporu svojih mještana. Usporedbe radi, godišnji proračun općine iznosi skromnih 4,2 milijuna kuna, a trenutno su u tijeku projekti u istoj vrijednosti koje je prepoznao i pokrenuo ambiciozni Pavić

120 milijuna kuna za izgradnju sustava vodoodvodnje

Jedan od najvećih izazova vrlo je značajan kapitalni projekt izgradnje sustava vodoodvodnje, odnosno 35 kilometara duge kanalizacijske mreže na području cijele općine Sibinj, u koji će u naredne dvije godine biti uloženo oko 120 milijuna kuna. Radi se o projektu koji je općina Sibinj u suradnji s Hrvatskim vodama i slavonskobrodskim Vodovodom kandidirala u kohezijski fond Europske unije, pa će isti biti financiran s 85 posto EU sredstava i s 15 posto iz općinskog proračuna. Još je u tijeku posao projektiranja, a za kanalizacijsku mrežu u naseljima Slobodnica i Sibinj uskoro će se krenuti i s postupkom ishođenja lokacijske dozvole.

Izgradnja modernog Dječjeg vrtića

Općina Sibinj ovih dana očekuje i konačni završetak građevinske dozvole za 4 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Sibinju, za koji se također planira kandidirati na natječaj za financiranje iz programa ruralnog razvoja; mjera 7.4. „Bit će to jedan od najmodernijih dječjih vrtića na području naše županije kapaciteta 80-ak polaznika, ako ne i više, a očekujemo njegovu realizaciju u tijeku 2016. godine“, kaže načelnik Pavić.

Jakačina Mala: prvi asfalt u povijesti!

U vožnji kroz Bartolovce valja oprezno voziti, jer su u tijeku i  radovi na izgradnji pješačke staze sa sjeverne strane kolnika, u duljini od tisuću metara; riječ je o investiciji od 485 tisuća kuna. No, ono što posebno raduje i daje predznak „civilizacijskog iskoraka“ – asfaltiranje je ceste kroz naselje Jakačina Mala; naime, to je prvi put u povijesti da će, doduše malobrojni žitelji ovog odvoračkog sela dobiti asfalt, čijim slojem će se pokriti 700 metara seoske ceste. „U suradnji sa Županijskom upravom za ceste uspjeli smo riješiti nešto što su neke prijašnje općinske vlasti uredno izbjegavale, smatrajući da je stanovnike iz Jakačine Male (a ima i mladih obitelji s djecom) lakše iseliti nego im asfaltirati cestu kroz njihovo selo“, kaže načelnik Pavić, čvrstoga stava kako sva sela u općini treba ravnomjerno razvijati. Osim ovoga, u tijeku su ili u skorašnjem početku i još neki manji projekti poput obnove spomen obilježja Sibinjskim žrtvama za što su novci osigurani iz Ministarstva kulture (obzirom da je riječ o zaštićenom spomeniku); potom prometno uređenje središta Sibinja, uređenje sibinjskog groblja (ograde i staze) te središnjeg sibinjskog parka (kaštrenje krošnji stoljetnih stabala, izgradnja šetnica, uređenje dječjih igrališta…), a nema dugo, izgrađeno je novo stubište na ulazu u grobljansku kapelu svetog Luke  u Gromačniku.

Ulaganja u djecu i mlade

Da Općina Sibinj puno ulaže u odgoj i obrazovanje djece i mladih, dokaz su osigurana proračunska sredstva za 250 sati predškolskog odgoja čija bi provedba trebala početi kroz mjesec dana, u suradnji sa sibinjskom OŠ Ivan Mažuranić. „Prvi put na općinskom vijeću donesena je i odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima: svakom roditelju koji je s područja naše općine dajemo 300 kuna po djetetu, neovisno o vrtiću koji polazi u našoj županiji. Uskoro ćemo raspisati i natječaj za stipendiranje petero studenata u iznosu od  500 kuna po studentu, sufinanciramo i prijevoz za srednjoškolce, tako da svakog učenika mjesečna karta košta svega 50 kuna i to neovisno o mjestu stanovanja na području općine; naime, do prije pet godina imali smo primjer da je učenik  iz Brčina prijevoz u školu plaćao 530 kuna mjesečno, što je predstavljalo veliki problem za obitelji s dvoje ili troje djece“, ističe sibinjski načelnik. Najavio je da će uskoro biti opremljen i prostor za igraonicu za djecu, i to u potkrovlju zgrade Općinske uprave, a riječ je o projektu koji se realizira u svakoj od šest općina članica LAG-a Posavina u suradnji s CTR Razvojnom agencijom. Pohađanje djece u igraonice, uz angažman njihovih majki bit će financiran iz Europskog socijalnog fonda, a očekuje se početak u siječnju 2016. U tijeku je prikljucenje elektricne energije na novi drustveni dom u Slobodnici, a dobivena je uporabna dozvola za mrtvacnicu u Bartolovcima te cemo je uskoro opremiti.

Općina Sibinj u urbanom području grada

S ciljem povlačenja što više bespovratnih sredstava iz fonda ITU projekta u kojemu je na raspolaganju 365 milijuna kuna za šest urbanih područja u Hrvatskoj, među njima i Grad Slavonski Brod, Općina Sibinj potpisala je i sporazum s Gradom o uključivanju u urbano područje Slavonskog Broda. Spomenuta sredstva namijenjena su ulaganjima u razvoj infrastrukture, školstvo i uređenje objekata od društvenog i kulturnog značaja. No, osim suradnje s Gradom Slavonskim Brodom, očitovana je i suradnja Općine Sibinj s Gradom Požega, odnosno požeškom turističkom zajednicom, i to na razvoju PPS turističke destinacije i smještajnih kapaciteta kojih grad Požega nema dovoljno.

Pavić je spreman i za Hrvatski sabor!

Josip Pavić općinski je načelnik je koji svoj uspješan rad gradi na temeljima i vrijednostima programa Hrvatske konzervativne stranke kojoj je na čelu Ruža Tomašić. Stranka je to koja se iz dana u dan širi i razvija te okuplja sve više, evidentno mladih ljudi koji još nisu bili niti u jednoj stranci. Na predstojeće parlamentarne izbore Hrvatska konzervativna stranka, a s njima i Josip Pavić, izlazi u koaliciji „Spremni“ zajedno s HSP-om Danijela Srba i Obiteljskom strankom. Naglasak njihovog izbornog programa je na obitelji i na obiteljskim vrijednostima. „Zabrana rada nedjeljom nešto je od čega ni osobno ni u ime stranke, ako uđem u hrvatski parlament, neću odustati, jer nedjelja je dan za obitelj i za odmor“, ističe Josip Pavić čije je ime na visokom trećem mjestu koalicije „Spremni“ za 5. izbornu jedinicu.

Jutarnji.hr – RUŽA TOMAŠIĆ PISALA PLATINIJU ‘Minuta šutnje na utakmici Partizana je OK, a zabranjujete transparent ‘Zapamtite Vukovar’!?’

Zastupnica u Europskom parlamentu i predsjednica Hrvatske konzervativne stranke (HKS) Ruža Tomašić u pismu predsjedniku UEFA-e Michelu Platiniju izrazila je nezadovoljstvo što je UEFA beogradskom nogometnom klubu Partizan odobrio minutu šutnje ‘za protjerane u hrvatskoj vojno-redarstvenoj akciji Oluja’ prije početka utakmice trećeg pretkola Lige prvaka koju je Partizan 5. kolovoza 2015. odigrao sa Steauom iz Bukurešta.

Sibinj: HKS-ov načelnik Josip Pavić zaposlio dvije osobe kroz EU projekte

Na temelju javnih potreba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom “Mladi za EU” i programa javnih radova općine Sibinj pod nazivom “Aktivno za ruralno” načelnik općine Sibinj i dopredsjednik HKS-a Josip Pavić u ponedjeljak, 10. kolovoza 2015.g.  potpisao je ugovore o radu sa još dvije osobe.

Program pod nazivom “Aktivno za ruralno” općina Sibinj je kandidirala kako bi zaposlila dvije osobe na radnim mjestima ‘suradnik na EU projektima’. Cilj projekta je upoznavanje zaposlenih djelatnika sa EU fondovima, učenje o fazama provođenja projekata, praćenje operativnih programa RH vezanih za ruralni razvoj kao i objave javnih natječaja, sudjelovanje na radionicama, te provedbi strateških dokumenata, projektnih prijedloga, te svih relevantnih informacija vezanih uz Program ruralnog razvoja u razdoblju od 2014-2020.

Projekt “Aktivno za ruralno” provodit ce se pet mjeseci, a trajat će do siječnja 2016. godine.

Ovo je uz programe “Revitalizacija javnih površina” i “Pomoć u kući” treći potpisani program općine Sibinj i HZZ- a u kojima trenutno zapošljavaju 16 osoba sa područja općine.

 

foto: 035portal.hr

Općina Sibinj uključena u projekt ITU vrijedan 345 mil. eura

Josip Pavić

Načelnik Općine Sibinj i dopredsjednik HKS-a Josip Pavić i predsjednik općinskog vijeća Krunoslav Eraković (HKS) u srijedu, 15. srpnja 2015., u Slavonskom Brodu sudjelovali su na konzultantskom sastanku o upoznavanju s novim mehanizmom za korištenje EU fondova – Integriranim teritorijalnim ulaganjem (ITU), za razdoblje do 2020. godine.
Hrvatskoj je na raspolaganju 345 milijuna EUR za provedbu ITU mehanizma koji će se financirati iz tri fonda – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond (KF).
Općina Sibinj će se priključiti ovom projektu i kroz Sporazum o partnerstvu između RH i EU učiniti sve da ovaj mehanizam zaživi, te da se kroz Strategiju razvoja urbanog područja (SRUP) što više financijskih sredstava investira na područje naše općine.