HKS spreman za lokalne izbore

U Zagrebu je u subotu, 8. travnja 2017., održana 2. sjednica Predsjedništva Hrvatske konzervativne stranke, a nakon nje održana je konstituirajuća sjednica Glavnog odbora HKS-a. Na obje sjednice raspravljalo se o trenutačnoj političkoj situaciji u svih 20 županija i Gradu Zagrebu te pripremama za predstojeće lokalne izbore.

Predsjedništvo HKS-a je upoznato sa svim do sada potpisanim koalicijama i koalicijskim kandidatima po općinama, gradovima i županijama na predstojećim izborima za članove predstavničkih tijela i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predsjedništvo je imenovalo Damira Mesića za povjerenika Gradske organizacije Dugo Selo, a Draženka Kožula za povjerenika podružnice HKS-a Grada Zagreba.

Sukladno članku 48. Statuta HKS-a Predsjedništvo je uputilo Glavnom odboru prijedlog kandidata za izbor dva dopredsjednika i predsjednika Glavnog odbora. Za dopredsjednike su predloženi Ivan Markulin i Damir Žuvela, a za predsjednika Draženko Kožul. Članovi Glavni odbora potvrdili su predložene kandidate Predsjedništva za predsjednika i dopredsjednike Glavnog odbora.

Na sjednici je također donijet i niz operativnih i tehničkih odluka oko kandidacijskih lista i kandidatura te financiranja izborne promidžbe.

Predsjedništvo održalo konstituirajuću sjednicu

U Zagrebu je u subotu, 18. ožujka 2017. godine, održana konstituirajuća sjednica Predsjedništva HKS-a na kojoj se raspravljalo o pripremi i načinu izlaska na predstojeće lokalne izbore.

Predsjednik HKS-a Marijan Pavliček istaknuo je da je, nakon ujediniteljskog Sabora HKS-a i Akcije za bolju Hrvatsku, cilj daljnjeg djelovanja stranke nastavak okupljanja, odnosno ujedinjenja, sa strankama sličnog svjetonzora jer se samo na taj način može stvoriti respektabilna politička snaga na desnom političkom spektru.

“Prvi korak je napravljen, ali ne treba stati na tome, već svakodnevno treba raditi na jačanju stranke i promoviranju konzervativnih vrijednosti”, naglasio je Marijan Pavliček.

Odlučeno je da podružnice i organizacije, odnosno  povjerenici, mogu slobodno odlučivati pri sklapanju potencijalnih koalicija sa strankama sličnog svjetonazora ili nezavisnim listama. Donijeta je odluka da će se  konsitutirajuće sjednice Glavnog odbora, Začasnog suda i nadzornog odbora HKS-a održati 8. travnja u Zagrebu. Upućen je poziv svim podružnicama da se na lokalnim razinama gdje postoje uvjeti osnuje Hrvatska konzervativna mladež kako bi se u sljedeća tri mjeseca izabrao predsjednik mladeži i isti, sukladno Statutu HKS-a, kooptirao u Predsjednštvo stranke.

Održane sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora HKS-a

U Zagrebu je u subotu, 10. prosinca 2016. godine, održana 5. sjednica Predsjedništva HKS-a, kojom je predsjedala predsjednica HKS-a Ruža Tomašić, a nakon nje održana je 3. sjednica Glavnog odbora HKS-a pod predsjedanjem predsjednika Glavnog odbora Draženka Kožula.

Članovi Predsjedništva i Glavog odbora upoznati su s tijekom priprema za lokalne izbore i pripremama za predstojeći Opći sabor stranke, koji će se održati 21. siječnja 2017.

Na sjednicama se raspravljalo o aktualno politčkoj situaciji u Hrvatskoj a stranački dužnosnici upoznati su s tijekom razgovora i pregovora koji se trenutačno vode u okviru priprema za predstojeće izbore. Predsjedništvo i Glavni odbor donijeli su odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora na razini stranačkih organizacija.

Oba stranačka tijela donijela su odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske konzervativne stranke koja se odnosi na sastav organizacijskih oblika te ustrojstva stranačkih tijela. Predsjednica HKS-a Ruža Tomašić osvrnula se na dosadašnji rad u Europskom parlamentu te izrazila žaljenje što rad hrvatskih europarlamentaraca nije dovoljno popraćen u hrvatskim medijima.

Održane sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora

U Zagrebu je u utorak, 2. kolovoza 2016. godine,  u prostorijama stranke održana 2. sjednica Predsjedništva HKS-a na kojoj je pregovarački tim izvijestio članove Predsjedništva o rezultatima dosada provedenih razgovora sa strankama sličnog svjetonazora o mogućoj suradnji na predstojećim parlamentarnim izborima. Predsjedništvo je donijelo odluku o daljnjim smjernicama rada za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore.

Nakon sjednice Predsjedništva održana je Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora na kojoj je izabrano novo vodstvo. Za predsjednika Glavnog odbora izabran je Draženko Kožul iz Zagreba, a za dopredsjednike Damir Žuvela iz Šibenika i Marijana Trogrlić iz Splita.

Sjednica Predsjedništva HKS-a

U Zagrebu je u petak, 5. veljače 2016., održana 7. sjednica Predsjedništva HKS-a. Predsjedništvo je izvršilo uvid u provedbu unutarstranačkih izbora na razini općinskih, gradskih i županijskih organizacija, te Grada Zagreba. Sukladno odluci Glavnog odbora HKS-a od 11. prosinca 2015.  svi Zborovi organizacija završit će do 29. veljače 2016.

U pripremi za II. Opći sabor HKS-a, koji će se prema odluci Glavnog odbora održati u Zagrebu 23. travnja 2016.,  Predsjedništvo je osnovalo Organizacijski odbor na čelu kojega je glavni tajnik Denis Bevanda, za zamjenika je izabran Marko Milanović-Litre, a za članove Marijana Klišanin, Ivan Vukoja, Ante Čančar, Mario Moro, Ivana Vrlja-Mirt i  Marinko Bobanović.

Predsjedništvo je donijelo odluku o pokretanju postupka izmjena i dopuna Statuta HKS-a. Svi prijedlozi izmjena i dopuna trebaju se uputiti Statutarnom vijeću HKS-a do 29. veljače 2016.

Predsjedništvo je prema informacijama dobivenim od lokalnih organizacija donijelo zaključak o provođenju i drugih stranačkih aktivnosti, kako na državnom tako i lokalnoj razini.

Predsjedništvo HKS-a analiziralo rezultate izbora

Pod predsjedanjem predsjednice HKS-a Ruže Tomašić, u Zagrebu je u petak, 13. studenoga 2015., održana 6. sjednica Predsjedništva HKS-a. Na sjednici su analizirani rezultati HKS-a i koalicije SPREMNI na izborima za 8. saziv Hrvatskog sabora. Članovi Predsjedništva jedinstveni su u ocjeni kako su ovi izbori donijeli određene potrebne promjene u Hrvatskoj za koje se HKS zalaže, te su sukladno tome donijeli smjernice za buduće djelovanje stranke. HKS čestita svim zastupnicima izabranim u Hrvatski sabor, a posebno se zahvaljuje biračima koji su svoje povjerenje dali Hrvatskoj konzervativnoj stranci i koaliciji SPREMNI. Ti glasovi obvezuju nas da nastavimo raditi na temeljnim odrednicama našeg programa, koje, uvjereni smo, imaju budućnost u Hrvatskoj. Hrvatska konzervativna stranka nastavit će pomno pratiti situaciju oko formiranja buduće vlade te sukladno tome donositi odluke.

Hrvatski konzervativci spremni za izbore

U Zagrebu je u subotu, 12. rujna 2015., održana 5. sjednica Predsjedništva HKS-a na kojoj se raspravljalo o stranačkom ustroju i dosadašnjem radu stranke te pripremama za predstojeće parlamentarne izbore. Predsjednica HKS-a Ruža Tomašić izvijestila je članove Predsjedništva o tijeku pregovora s koalicijskim partnerima i predstavnicima branitelja iz Savske 66.  Na sjednici je formiran Izborni stožer HKS-a u sastavu Denis Bevanda, predsjednik, dr. Ante Zvonimir Golem, zamjenik predsjednika Izbornog stožera, Nikica Penđer, član, Marijana Klišanin, član, Josip Pavić, član, Marinko Bobanović, član, Marko Milanović Litre, član, Ivana Barbarić, članica i Ante Fumić, član, s koordinatorima izbornih jedinica. Predsjednik Glavnog odbora HKS-a dr. Ante Zvonimir Golem izvijestio je Predsjedništvo da saziva 3. sjednicu Glavnog odbora HKS-a  za 26. rujna 2015. u 12.00 sati u Zagrebu.

Četvrta sjednica Predsjedništva HKS-a u Požegi: Odbori predstavili programske smjernice

Pod predsjedanjem predsjednice HKS-a Ruže Tomašić u Požegi je u subotu, 20. lipnja 2015., održana 4. sjednica Predsjedništva HKS-a. Na sjednici su predstavljene programske smjernice HKS-a Odbora za vanjsku politiku, europske poslove i EU fondove, Odbora za zdravstvo, Odbora za obitelj te Odbora za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj.

Tamara Kalistović, predsjednica Odbora za vanjsku politiku, europske poslove i EU fondove iznijela je četiri glavne smjernice HKS-a za vođenje hrvatske vanjske politike:  odnos prema EU utemeljen na protivljenju federalnoj EU, promoviranje nacionalnih interesa Republike Hrvatske u EU i svijetu, pripravnost za nove sigurnosne izazove koji prijete EU te jačanje gospodarske diplomacije u hrvatskom iseljeništvu.

Predsjednik odbora za obitelj Borko Jurčević naglasio je kako HKS mora još više pojačati svoj rad u zaštiti obitelji, zaštiti života od začeća do smrti, donijeti nacrt populacijske politike kao strateške odrednice za budući razvoj Republike Hrvatske.

Predsjednica Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu i predsjednica HKS-a Grada Pleternice Mirela Mezak predstavila je program  Odbora za reformu lokalne uprave i samouprave s prijedlozima za reformu trenutačnog regionalnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Predsjednik Odbora za zdravstvo dr. med. Ante Zvonimir Golem istaknuo je kako Hrvatska i dalje treba zadržati princip ‘zdravstvo za sve’ i očuvati javno zdravstvo koje mora biti ‘kostur zdravstvenog sustava’ ne bježeći pritom od privatnog sektora, koji može biti komplementaran javnom zdravstvu.