Europski konzervativci i reformisti (EKR), ranije poznati kao Savez konzervativaca i reformista u Europi (ACRE), najbrže je rastući politički pokret u Europi. Osnovan 2010. godine, stranka EKR okuplja više od 43 nacionalne stranke i skupine članova u Europskom parlamentu, Vijeću Europe, Odboru regija, parlamentarnim skupštinama OESS-a i NATO-a. Objedinjena vrijednostima desnog centra izraženim u Deklaraciji iz Reykjavika, stranka EKR promiče osobnu slobodu, nacionalni suverenitet, parlamentarnu demokraciju, privatno vlasništvo, ograničeno upravljanje, slobodnu trgovinu, obiteljske vrijednosti i decentralizaciju moći.

www.ecrparty.eu

Reykjavička deklaracija

Europski konzervativci i reformisti (EKR) okupljaju stranke posvećene slobodi pojedinca, nacionalnom suverenitetu, parlamentarnoj demokraciji, vladavini zakona, zaštiti privatnog vlasništva, niskim porezima, slobodnoj trgovini, otvorenoj konkurenciji i prenosu vlasti.

Europski konzervativci i reformisti

  • vjeruju u Europu neovisnih naroda, radeći na obostranom dobitku, istovremeno zadržavajući svoj identitet i integritet.
  • predani su ravnopravnosti svih europskih demokracija, bez obzira na njihovu veličinu, bez obzira na to koja se međunarodna udruženja pridružuju.
  • se zalažu za vršenje vlasti na najnižoj praktičnoj razini – od strane pojedinca kad je to moguće, od strane lokalnih ili nacionalnih vlasti, u prednosti nad nadnacionalnim tijelima.
  • razumiju da otvorena društva počivaju na dostojanstvu i autonomiji pojedinca koji bi trebao biti što slobodniji od državne prisile. Sloboda pojedinca uključuje slobodu vjeroispovijesti i vjere, slobodu govora i izražavanja, slobodu kretanja i udruživanja, slobodu zaposlenja i slobodu od ugnjetavajućeg, proizvoljnog ili kaznenog oporezivanja.
  • priznaju jednakost svih građana pred zakonom, bez obzira na etničku pripadnost, spol ili socijalnu klasu. Odbacuju sve oblike ekstremizma, autoritarizma i rasizma.
  • njeguju važnu ulogu civilnih udruga, obitelji i drugih tijela koja ispunjavaju prostor između pojedinca i vlade.
  • priznaju jedinstveni demokratski legitimitet nacionalne države.
  • se zalažu za širenje slobodne trgovine i otvorene konkurencije u Europi i na globalnoj razini.
  • podržavaju načela Praške deklaracije iz ožujka 2009. i rad europskih konzervativaca i reformista u Europskom parlamentu i srodnih skupina na ostalim europskim skupštinama.