Odgovor Dragani Jeckov i SDSS-u

Saborski zastupnik Marijan Pavliček u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru odgovorio je Dragani Jeckov:
“U jučerašnjem iznošenju stajališta u ime Kluba SDSS-a Dragana Jeckov se osvrnula na obrazovanje na jeziku i pismu pripadnika nacionalnih manjina, prvenstveno srpske nacionalne manjine na području grada Vukovara i okolnih mjesta, te u više navrata prozvala aktualnu gradsku vlast nazvavši nas kvazi lokalnim reformistima školstva. Ta ista Dragana Jeckov je govorila o njenom viđenju i mitovima kako ona kaže koji su umreženi među hrvatskim građanima, a glede nastave na jeziku i pismu pripadnika nacionalnih manjina.
Ja ovdje neću ni o mitovima, ni o legendama, nego ću o činjenicama. Naime, po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina u čl. 11. nacionalne manjine imaju pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu. Pored toga postoji i Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a sve je to u detalje razrađeno u 3 državna pedagoška standarda, pedagoški standard predškolskog odgoja, pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja gdje postoje 3 modela obrazovanja, model A, model B i model C. Model A podrazumijeva cjelokupnu nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i taj model je model koji se provodi na području grada Vukovara. Čim upišete dijete u manjinsku nastavu jedino što vam se nudi je model A. Model B i model C uopće nisu ponuđeni. A taj model A znači u praksi što? Djeca idu u istu zgradu, idu u istu smjenu, ali su potpuno odvojeni u razrednim odjeljenjima i nemaju nikakvog kontakta jedni s drugima. I vi danas imate 20 generacija od mirovne integracije u gradu Vukovaru koji žive u istom gradu gotovo bez ikakvog kontakta jer se od same vrtićke dobi, pa sve do završetka srednjoškolskog obrazovanja odvajaju jedni od drugih.
Kolegica Jeckov također govori da obrazovanje na manjinskom jeziku i pismu nema alternativu i da sve drugo vodi ka asimilaciji manjine.
Poštovana saborska zastupnice Jeckov, nitko ne želi asimilirati jednu ili drugu ili treću nacionalnu manjinu. No još veći problem što upravo vi politički predstavnici svoje nacionalne manjine ne želite dozvoliti integraciju vaše nacionalne manjine u hrvatsko društvo. I ovakav model obrazovanja je smrt za budućnost grada Vukovara i prvenstveno šteti vašoj nacionalnoj manjini jer vršite segregaciju vlastite nacionalne manjine. Nažalost, upravo kroz ovakav model obrazovanja, model A i danas se provodi u određenim dijelovima velikosrpska propaganda jer kako nazvati crteže koji su nastali prije nekoliko tjedana u OŠ „Borovo“ gdje se nastava odvija po modelu A, gdje su djeca crtala Vukovarski vodotoranj sa svim ratnim ranama, a na vrhu vodotornja srbijanska zastava, zar to nije velikosrpska propaganda?
Zar nije velikosrpska propaganda da ja koji sam 10.g. radio u prosvjeti uđem u razred i na ploči piše na ćirilici „građanski rat u Hrvatskoj ’91. do ’95.g.“, a ustav jasno kaže da se radi o Domovinskom ratu, zar to nije velikosrpska propaganda?
Kolegica Jeckov u više navrata govori da pripadnici srpske zajednice nemaju ni približno ona prava u odgoju i obrazovanju kao što imaju recimo pripadnici talijanske zajednice koji imaju svoje manjinske škole kao pripadnici mađarske zajednice, kao pripadnici češke zajednice. Međutim, ja nisam čuo da su djeca koja pohađaju nastavu na talijanskom jeziku crtali Pulsku arenu i na njoj stavili talijansku zastavicu. Nisam čuo ni da su pripadnici mađarske nacionalne manjine crtali Osječku tvrđu i na nju stavili mađarsku zastavu, ali sam za Vukovarski vodotoranj sa srbijanskom zastavom čuo i vidio, ali sam vidio da na ploči piše „građanski rat u RH od ’91. do ’95.“. I mislim da najbolje znaju upravo oni koji žive u gradu Vukovaru kaki model obrazovanja je najbolji za budućnost grada Vukovara. Tri puta smo dobili povjerenje naših sugrađana i vjerujem da najbolje znamo što je najbolje za naš grad. Jedini iskorak bi bio C model obrazovanja gdje će djeca ići zajedno, a pripadnicima nacionalnih manjina će bit omogućeno da dodatno 5 sati imaju nastavu gdje će učiti o svom jeziku, o svojoj kulturi i svojoj povijesti”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print