Općini Vođinci bespovratnih 238.000 kuna iz EU fondova

Općina Vođinci na čelu s načelnikom Martinom Kordićem nastavlja s uspješnom provedbom projekata financiranih iz fondova EU po čemu drži uvjerljivo prvo mjesto u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Stigli su rezultati natječaja i Općini Vođinci su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 238.746,45 kuna za energetsku obnovu Dječjeg vrtića “Mladost” Vođinci.

Općina je aplicirala na natječaj čiji je fokus na smanjenju potrošnje energije u javnim zgradama. Sredstva namijenjena za ostvarenje ovog prioriteta usmjeravaju se u prvom redu na provedbu mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Ovo je još jedan u nizu projekata predloženih od strane Općine, a koji je ishodio zeleno svjetlo za sufinanciranje. Općina Vođinci je tako potvrdila svoj status rekordera po prikupljanju sredstava iz europskih fondova i proračuna Republike Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji te pokazala da predan rad, okrunjen kvalitetnim idejama, uvijek pronalazi put ka uspješnoj realizaciji.

Podsjećamo da je Općina u protekle četiri godine u obnovu Vođinaca uložila 10.880, 00 kuna od čega čak 7.647.000,00 kuna ili 70 posto čine sredstva Europske unije i Republike Hrvatske, a samo 30 posto sredstva iz općinskog proračuna. Tijekom tog razdoblja u Vođincima su sanirane i rekonstruirane brojne ulice, obnovljene zgrade općine, DVD-a i KUD-a, izgrađene pješačke staze, za sva domaćinstva nabavljeno je 550 kanti za papir, nabavljeni su komunalna oprema i kontejneri za sakupljanje i razvrstavanje otpada. Općina Vođinci jedna je od rijetkih općina koja je sudjelovala u Projektu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, kojim su mještani općine Vođinci obnovili svoje kuće novim fasadama, prozorima i kombi-bojlerima. Nadalje, dovršena je 2. faza kanalizacijske mreže u vrijednosti projekta 5.750.000,00 kn). Svim mještanima omogućen je besplatan priključak na kanalizacijsku mrežu.

Općina tako pokazuje veliku svijest o važnosti demografske politike koja je jedna od ključnih politika za poboljšanje natalitetne slike ovog dijela Slavonije, ali i cijele Hrvatske te zaustavljanje odljeva mladih ljudi. Pozornost je stoga uvelike usmjerena na povećanje i poboljšanje dječjih sadržaja. Uređeni su dječje igralište u Kučištima, igralište dječjeg vrtića, centar sela i većina javnih površina (nogometno igralište, lovački dom, groblje). U mjestu je otvorena ljekarna, proširena je javna rasvjeta u Vinkovačkoj ulici i ulici Mate Ivaniševića, postavljena je javna rasvjeta na školsko igralište.

Do sada su održane brojne manifestacije, među kojima treba istaknuti Uskrsni sajam i Advent u Vođincima, obilježavanje Dana Općine Vođinci. U te četiri godine devet osoba uspješno je završilo stručno osposobljavanje u Općini Vođinci, a 56 osoba zaposleno je na javnim radovima. Ovi projekti financirani su od strane Europskog socijalnog fonda (ESF) preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 1.252.394,94 kn. Od ostalih radova treba spomenuti nasipavanje općinskih poljskih puteva, a u tijeku su pregovori o ugradnji bankomata u mjestu.

Općina Sibinj svakim danom dobiva sve ljepše lice

Nakon uvjerljive pobjede u prvom krugu lokalnih izbora, načelnik Općine Sibinj, konzervativac Josip Pavić, od prvoga dana novoga mandata nastavlja sa započetim projektima u Općini. Općina svakim danom dobiva novo i ljepše lice u okviru Programa gradnje općine Sibinj. Trenutačno se završava izgradnja i obnova staze u Gornjim Andrijevcima duge 3,5 km (gornja i donja strana), a radovi bi trebali biti gotovi kroz 10 dana. Neke dionice će se presvući asfaltnim slojem, neke će se sanirati dok će se jedan dio izgraditi potpuno nova staza s rubnjacima. Isto tako asfaltirani su plato i ulaz u društveni dom.
Podsjetimo, ovo je samo mali dio radova i projekata koje je načelnik Pavić najavio s ciljem da u općini potakne zapošljavanje a njezinim mještanima pruži što ugodniji i lakši život, život dostojan stanovnika jedne članice Europske unije. Kroz navedene Programe u svojoj općini zaposlio načelnik je do sada zaposlio gotovo 150 dugotrajno nezaposlenih osoba koje je kroz radove motivirao i uključio u društveno koristan rad lokalne zajednice. Tom prilikom za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba povukao je sredstava u iznosu od 600.000 kuna. Otvaranje novih radnih mjesta očekuje se u okviru Programa ruralnog razvoja s Lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima) koje su važan oslonac stanovništvu u osiguranju boljih životnih i radnih uvjeta na svojim područjima. Prema Pavićevim riječima zajednička poljoprivredna politika EU-a upravo LAG-ovima prepušta provedbu projekata ruralnog razvoja u svrhu revitalizacije sela i stvaranja novih radnih mjesta.