Lakše do 13.4 milijarde eura iz EU fondova

Ruža Tomašić

Na Odboru za regionalni razvoj Europskog parlamenta u utorak, 25. travnja 2017. godine, usvojeno je izvješće europarlamentarne zastupnice Ruže Tomašić o budućim perspektivama za tehničku potporu u okviru kohezijske politike.

Izvješće za koje je Tomašić bila glavna izvjestiteljica usvojeno je gotovo jednoglasno, sa samo jednim glasom protiv.

„Tehnička pomoć, bilo na inicijativu Komisije ili država članica, ima važnu ulogu u svim fazama provedbe kohezijske politike. Može se smatrati faktorom promjene, a njezin cjelokupni doprinos može doći do izražaja tek u budućnosti, kada se aktivnosti i reforme u potpunosti provedu. Tehnička pomoć na inicijativu država članica iznosi 13,4 milijardi eura u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Riječ je o pozamašnoj svoti novca, stoga je od iznimne važnosti da se novac iskoristi što efikasnije i transparentnije. Važan faktor uspjeha svakog prijedloga ili programa je i razina osviještenosti. Potencijalni kandidati trebaju dobiti jasna objašnjenja i ispravne informacije o mogućnostima tehničke pomoći“ – naglasila je Tomašić u svome govoru u REGI odboru Europskog parlamenta.

Slijedom toga, Tomašić je u izvješću pozvala države članice da u razdoblju nakon 2020. bolje izvješćuju o vrstama aktivnosti koje se financiraju sredstvima tehničke pomoći, kao i o postignutim rezultatima. Tomašić smatra da je potrebno postići veću razinu transparentnosti kako bi se povećala vidljivost tehničke pomoći i lakše pratila njezina potrošnja. Isto tako, smatra kako bi trebalo razmotriti mogućnost redovitog ažuriranja i javnu dostupnost baze podataka o aktivnostima koje države članice namjeravaju poduzeti ili su ih već poduzele.

Tomašić se na kraju osvrnula na važnost jačanja institucionalnih i tehničkih kapaciteta lokalnih i regionalnih aktera. Nažalost, u mnogim državama članicama tehnička pomoć se koristila na nacionalnoj razini za osposobljavanje regionalnih ili lokalnih tijela tijekom kojeg lokalni ili regionalni predstavnici nisu imali priliku izraziti svoje potrebe, tako da osposobljavanja nisu bila usmjerena na lokalne potrebe, niti prilagođena ciljanoj skupini sudionika, što je također potrebno mijenjati.