‘Hrvatske šume’ maćehinski se odnose prema Slavoniji

Čelnici koalicije HDSSB-HKS, Dragan Vulin i Ruža Tomašić te kandidati s koalicijske liste u IV. izbornoj jedinici, predstavili su u Osijeku, u srijedu, 31. kolovoza 2016., poljoprivredni program koalicije HDSSB-HKS.

Predsjednica HKS-a Ruža Tomašić, govoreći o šumama kao važnom dijelu slavonske privrede, naglasila je kako se “Hrvatske šume” kao tvrtka od nacionalnog interesa maćehinski odnosi prema Slavoniji”.

“Resursi se koriste, ali čista dobit ostaje u Zagrebu. ‘Hrvatske šume’ treba decentralizirati. Tako, primjerice, uprava šuma Vinkovci ostvaruje dobit od 40 posto sveukupne dobiti Hrvatskih šuma na razini Republike Hrvatske. Taj novac se tek u promilima vraća u Slavoniju. Direkcije Hrvatskih šuma morale bi biti u Vukovarsko-srijemskoj županiji jer se tamo ostvaruje i najveća dobit”, naglasila je Ruža Tomašić. “Sramotno je da direktori i uprava ima milijunske bonuse, a s druge se strane broj zaposlenih u ‘Hrvatskim šumama’ smanjio se za čak 1100 ljudi u zadnje četiri godine. Također treba mijenjati Zakon o šumama  i prilagoditi ga ekološkoj proizvodnji u stočarstvu, tako da se u pojedinim dijelovima šuma dopusti ispaša i žirovanje. Jer Europa traži velike količine ekomesnih proizvoda. Ali nama nije samo poljoprivreda u rukama tajkuna, nego i lovišta koja su tajkuni uzeli u dugogodišnji zakup za mali novac od Hrvatskih šuma. Također treba provesti totalno novu politiku prema drvnoj industriji jer najveći dio kvalitetnih sirovina odlazi iz sirovina, a nama u Slavoniji ostaje samo piljevina. Država mora poticati proizvodnju finalnih proizvoda od drvne industrije”, zaključila je Ruža Tomašić.

„Kao što se Most bori za interese Dalmacije ili IDS za Istru, Slavonija i Baranja u nama ima političku opciju koja štiti i zastupa njezine interese. Poljoprivreda je strateška i najvažnija gospodarska grana ovoga kraja, a upravo naš kvalitetan program jamči njezin oporavak“, sramotno je da danas seljak za kilogram pšenice dobije 70 lipa dok istovremeno kruh plaćamo u prosjeku 9 kuna, rekao je predsjednik HDSSB-a Dragan Vulin zaključivši kako je  siguran će koalicija na predstojećim izborima u IV. i V. izbornoj jedinici osvojiti 5 do 6 saborskih mandata koji će “biti značajna snaga Slavonije i Baranje i snaga naših ljudi koji će zastupati interese svoga zavičaja”.

HDSSB-oov poljoprivredni stručnjak dr.sc. Željko Kraljičak naglasio je kako poljoprivreda ne bi trebala biti samo gospodarska grana koja je prepuštena tržišnim i ekonomskim načelima već da mora biti grana koja stvara nove vrijednosti, povećava zaposlenost, podiže kvalitetu života i standarda i njeguje kulturne vrijednosti.
“Provedbom programa provesti ćemo agrarnu politiku koja će u središte interesa staviti OPG-ove, proizvođačke organizacije, kao i infrastrukturne i distribucijske kanale, snažnu prerađivačku industriju, a sve to na uređenom tržištu gdje će se vrednovati hrvatski prehrambeni proizvod i po cijenu zabrane uvoza hrane u Hrvatsku“, rekao je Željko Kraljičak istaknuvši kako će te ciljeve ostvariti kroz šest načela, a to su: osnaživanje OPG-a, zemljišna politika, ruralni razvoj, izravna plaćanja, tržište i konkurentnost i razvoj infrastrukture.

Branimir Glavaš, prvi na koalicijskoj listi u IV. izbornoj jedinici, rekao je novinarima kako koalilcija HDSSB-HKS ima svoj ozbiljan program rješavanja problema poljoprivrede te da to nije uobičajeno predizborno obećanje, nego kontinuitet politike koja je ugrađena u programsku deklaraciju HDSSB-a još 2005. godine.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print