Europski parlament usvojio i drugo izvješće Ruže Tomašić

Ruža Tomašić

Europski parlament u utorak, 10. svibnja 2016. godine, velikom je većinom glasova usvojio izvješće eurozastupnice Ruže Tomašić o novim razvojnim alatima u kohezijskoj politici kojim ona traži veću uključenost lokalnih zajednica u izradu razvojnih strategija. 595 zastupnika podržalo je inicijativu hrvatske eurozastupnice koja od Komisije traži da se malim općinama i lokalnim akcijskim grupama, tzv. LAG-ovima, pruži dodatna edukacija, olakša financiranje iz fondova i smanji administrativno opterećenje. Za izvješće je glasovalo 595 zastupnika, 63 je bilo protiv a 13 suzdržano.

Usvajanjem ovog izvješća, Parlament se obvezao snažno podržavati pristup “odozdo prema gore” te osigurati da lokalne zajednice u budućnosti imaju puno veći utjecaj na trošenje europskih sredstava namijenjenih regionalnom razvoju. Izvješće također ističe da smanjenje visokih stopa nezaposlenosti, pogotovo među mladima, mora biti glavni prioritet te u tom kontekstu preporučuje  veću uključenost lokalnih malih i srednjih poduzeća u implementaciju razvojnih strategija.

Europski parlament ovime daje veću ulogu lokalnim akcijskim grupama (LAG-ovima) te od Komisije traži da im se poveća područje djelovanja, omogući potrebna edukacija i smanji administrativni teret, a sredstva iz fondova učine dostupnijima kroz pojednostavljenje postupaka i integraciju različitih fondova.

U Hrvatskoj djeluje 58 LAG-ova koji obuhvaćaju 538 jedinica lokalne samouprave i pokrivaju 94 posto ukupne površine Republike Hrvatske. Njima će ovo izvješće značajno olakšati rad i financiranje budućih projekata.

Ovo je drugi veliki uspjeh Ruže Tomašić nakon što je 12. travnja Europski parlament usvojio njezino izvješće o
inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu u kojem je od Europske komisije tražila izmjenu tzv. Mediteranske uredbe iz 2006. kojom se uređuju pitanja tehničkih karakteristika alata i načina njihova korištenja.

Govor Ruže Tomašić uz izvješći o temi “Novi alati za teritorijalni razvoj u kohezijskoj politici za razdoblje 2014.-2020.” donosimo u cijelosti:

Sve više ljudi živi u strahu da će modernizacija i razvoj uništiti njihovu tradiciju i način života. Njihovi su krajevi mahom pasivni, sa sve manje mladog stanovništva koje bi trebalo biti nositelj razvoja pa nove razvojne strategije smatraju stranima, neprilagođenima, a često i nametnutima.

Naša je odgovornost prema tim ljudima velika. Ne smijemo dozvoliti da žive u strahu i budu puki promatrači razvojnih procesa, već ih moramo maksimalno uključiti. Zato ovim izvješćem snažno podupiremo pristup odozdo prema gore i uključivanje lokalnih dionika od najranijih faza izrade razvojnih strategija, a Komisiju pozivamo da državama članicama pruži smjernice o tome kako riješiti nedostatak povjerenja i administrativne prepreke među različitim razinama upravljanja.

Mjestima koja raspolažu ograničenim sredstvima i kapacitetima te kao takva teško mogu podnijeti administrativni teret ovih razvojnih alata Komisija i države članice moraju pružiti dodatnu potporu, prije svega u vidu osposobljavanja i savjetovanja.

Iskustva govore kako su najveći izazovi pred lokalnim dionicima financijske i administrativne prirode. Potrebno je poraditi na učinkovitoj integraciji fondova kako bi europska sredstva bila dostupnija i pametnije iskorištena, a pozdravljamo i osnivanje skupine neovisnih stručnjaka za praćenje postupka pojednostavljenja za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Moramo se boriti i protiv prakse prekomjernog reguliranja kojom se na svim razinama stvaraju nepotrebni zahtjevi i prepreke, što rezultira većim financijskim i administrativnim opterećenjem za korisnike.

Želimo da što više partnera predloži strategije CLLD-a prije 31. prosinca 2017. kad ističe rok za podnošenje prijedloga. Dotad moramo postići veću razinu osviještenosti, osigurati jačanje kapaciteta lokalnih dionika i potaknuti aktivno sudjelovanje socijalnih i gospodarskih partnera te civilnog društva. U ovom je kontekstu posebno zabrinjavajuće to što za neke države članice CLLD predstavlja puko ispunjavanje birokratskih formalnosti, a ne istinski pristup odozdo prema gore.

Parlament priznaje uspjehe lokalnih akcijskih grupa u upravljanju projektima i poziva na sveobuhvatnije financiranje i proširenje njihova područja primjene. Pozdravljamo sudjelovanje različitih partnera u radu LAG-ova, ali samo uz kvalitetnu primjenu postojećeg zakonodavnog okvira prema kojem nije moguće da neka od interesnih grupacija ima više od 49% glasačkih prava, čime se smanjuje mogućnost pogodovanja jednoj interesnoj grupaciji ili sukoba interesa.

Lokalni razvoj predvođen zajednicom može biti veliki katalizator zapošljavanja, posebice mladih, kroz uključivanje malih i srednjih poduzeća u provedbu lokalnih razvojnih projekata. S obzirom na to da je nezaposlenost među mladima u više država članica još uvijek vrlo visoka, smatramo prioritetnim da lokalne i regionalne vlasti kroz porezne i druge poticaje osiguraju preduvjete za zapošljavanje mladih osoba.

U provedbi ITI-ja također je moguće postići veću uključenost lokalnih partnera, a sam alat ne bi trebao biti ograničen samo na urbana područja. Parlament smatra da CLLD i ITI moraju imati još važniju ulogu u budućoj kohezijskoj politici i traži da pristup odozdo prema gore postane integralni dio ITI-ja.

Želim ovim putem zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ovog izvješća i svima koji će ga podržati na glasovanju. Kako bismo obnovili povjerenje građana u institucije i osigurali održivi razvoj Europe uz očuvanje naših posebnosti iznimno je važno dati lokalnim stanovnicima mogućnost izravnog sudjelovanja u kreiranju budućnosti njihovih zajednica i nadam se da će većina kolega i povjerenica Cretu to prepoznati.

Nastavit ću pratiti implementaciju ovih razvojnih alata u državama članicama i pomagati LAG-ovima u Hrvatskoj jer je ovakav pristup razvoju lokalnih zajednica istinsko jamstvo održive budućnosti usklađene sa željama naših građana.

 

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print