Tomašić zatražila od Europske komisije mjere za zaštitu malih ribara na Jadranu

Ruža Tomašić

Zastupnica HKS-a u Europskom parlamentu Ruža Tomašić u svom govoru pred Odborom za ribarstvo Europskog parlamenta zatražila je da Europska komisija predloži odgovarajuću definiciju obalnog, malog obalnog ili tradicionalnog ribolova koja će se temeljiti više na društvenim karakteristikama i posebnostima određenog područja, a ne na dimenzijama i snazi ribarskih brodova. Tomašić smatra da inicijativa ima dosta izgleda da bude prihvaćena.

“Također pozivam Komisiju da podrži projekte kojima se omogućuje razvoj obalnih, otočnih i najudaljenijih regija, da promiče osnivanje lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu. Zabrinuta sam zbog neselektivnog pristupa i protivim se zabrani korištenja tradicionalnih alata i tehnika na području Mediterana – na primjer zabranjuje se korištenje mreža stajaćica izvan kategorije gospodarskog ribolova, a to je dio tradicije i načina života lokalnog stanovništva. Oni su ekološki prihvatljivi i ne utječu na stanje ugroženih stokova. Naravno, zatražila sam i da se izmjeni uredba o mjerama zaštite ribolovnih resursa u Sredozemlju, tzv. Mediteranske uredbe iz 2006. Godine kojom se uređuju pitanja tehničkih karakteristika alata i načina njihovih korištenja jer ju je potrebno uskladiti s novim zakonom”, izjavila je Ruža Tomašić.

Odbor za ribarstvo koji ima 22 člana o Nacrtu Ruže Tomašić glasovat će 22. prosinca, a u siječnju ili u veljači o tome će se glasovati u EU parlamentu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print