HKS Karlovac organizirao okrugli stol o elektrani na sječku na Ilovcu

Hrvatska konzervativna stranka Grada Karlovca organizirala  je u srijedu, 10. lipnja 2015. godine okrugli stol na temu “BE-TO Karlovac”, odnosno kogeneracijske energane na biomasu za koju je investitor ishodio lokacijsku dozvolu. Energana na sječku planira se izgraditi na prostoru Gradske četvrti Banija, u bivšem prostoru tvrtke “Pipelife” na Ilovcu. Okrugli stol vodili su dopredsjednik HKS-a i gradski vijećnik dipl. ing. Mihovil Stanišić i dopredsjednica HKS-a Grada Karlovca Tatjana Erdelja.

Cilj ovog okruglog stola bio je upoznati zainteresiranu javnost o planiranom projektu na Ilovcu sa svim prednostima i nedostacima ovakve invensticije. Iako se, na žalost, predstavnici investitora ‘PCC BIOMASA KARLOVAC’, vlasnici PCC Energy Ltd Malta i predstavnici Grada Karlovca uprave nisu odazvali pozivu HKS-a na okrugli stol, našem pozivu odazvali su se brojni građani Grada Karlovca koji su itekako zainteresirani za informacije o događanjima u našem gradu, osobito za ovakve projekte koji se odvijaju bez sudjelovanja javnosti.
Nakon kvalitetne rasprave prisutnih zaključak okruglog stola je da se upute pitanja invenstitoru i gradskoj upravi te da se zainteresirani pozovu na sjednicu Gradskog vijeća 30. lipnja 2015. godine za koju je najavljena rasprava o bioenergani na Ilovcu.

Investitoru su upućena sljedeća pitanja:
1. Imate li iskustava u državama članicama EU u funkcioniranju energane planirane snage u urbanim dijelovima gradova?
2. Zašto se koristi pojam ‘biomasa’, a ne ‘sječka’, odnosno, što se sve planira za sirovinu za rad energane.
3. Postoje li predugovori sa Hrvatskim šumama za osiguranje sirovine i za koji vremenski period?
4. Postoji li predugovor sa ‘Gradskom toplanom’ i koji su uvjeti preuzimanja toplinske energije?
5. Koji su planirani načini dopreme ‘sječke’, pripreme za korištenje, a koje su količine pepela i drugih ostataka po završenom procesu te kako je predviđeno zbrinjavanje i zaštita okoliša.

Pitanja za Gradsku upravu:
1. Zašto nije objavljena izdana lokacijska dozvola na web sranici Karlovca u skladu sa Zakonom o prostornom uređanju (NN RH153/13, članak 147, stavak 3)?
2. Zbog čega niste smatrali shodnim uključiti javnost u tijek ovog projekta?
3. Jesu li konzultirani stručnjaci za zaštitu okoliša, energetike, turizma, šumarstva, poljoprivrede….?
4. Postoji li interes ‘Gradske toplane’ za preuzimanjem toplinske energije, imaju li ponude i koliko bi takva suradnja umanjila cijene grijanja za građane?
5. Zbog čega se nije inzistiralo na izradi ‘Studije utjecaja na okoliš’?

‘Cilj ovog okruglog stola bio je da se javnost uključi u projekt energane na sječku. Činjenica je da do sada građani nisu imali dovoljno informacija o tome što se planira graditi. Radi se o energani od pet megavata električne energije i dvadeset megavata toplinske energije. Kao sirovina predviđa se sječka, a ono što nas brine i na što tražimo odgovor je snaga energane. Na okruglom stolu je zaključeno da idemo s nekoliko pitanja prema investitoru i prema Gradskoj upravi. Nakon što smo sazvali ovaj okrugli stol, dobili smo informaciju od investititora da će 30. lipnja energana biti tematska točka sjednice Gradskog vijeća. Očekujemo da ćemo tada dobiti odgovore na naša pitanja’, rekao je za Hrvatski radio Karlovac Mihovil Stanišić.

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print