Kakva uprava, takva žičara

Što je sa Žičarom “Sljeme”? Kako je moguće da je ta žičara mogla biti sagrađena u nekadašnjem Zagrebu i puštena u promet 1963. godine te da je mogla raditi sve do 2007. godine. Kako [...]

Radno mjesto – majka

Gotovo sve demografske studije i analize, bilo da se radi o stručnoj podlozi za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske koju je Katedre za demografiju zagrebačkog Ekonomskog [...]

Tiha privatizacija autocesta

Zakon o javnim cestama od 8. prosinca 2004., Narodne novine 180/04, u poglavlju “Pravni status javnih cesta” utvrđuje: “Članak 2 Javne ceste su opće dobro i na njima se ne može [...]