[vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_padding_divider size=”40″][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=”false” attached=”true” padding=”0″][vc_column width=”1/2″][mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”false” color=”#10357f” size=”35″ font_weight=”900″ font_style=”inhert” letter_spacing=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”nerissemibold_italic” align=”center” font_type=”fontface” animation=”top-to-bottom” txt_transform=”uppercase”]KODEKS ČASTI HKS-a[/mk_fancy_title][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_button dimension=”three” corner_style=”rounded” size=”medium” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#d71920″ btn_hover_bg=”#252525″ text_color=”light” icon=”mk-moon-download” icon_anim=”none” url=”http://konzervativci.hr/wp-content/uploads/2015/04/kodeks.pdf” target=”_self” align=”left” fullwidth=”false” button_custom_width=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ animation=”bottom-to-top”]PREUZIMANJE .PDF-A[/mk_button][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_padding_divider size=”40″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”center” margin_bottom=”0″ animation=”fade-in”]

Na temelju članka 27. Statuta Hrvatske konzervativne stranke (u daljnjem tekstu: HKS) , Sabor HKS-a održan 21. ožujka 2015. godine donio je sljedeći

KODEKS ČASTI

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeksom se časti utvrđuju etička načela i pravila ponašanja kojih se mora pridržavati član HKS-a, postupak pred Statutarnim vijećem u slučaju povrede načela propisanih ovim Kodeksom te stegovne mjere koje mogu biti izrečene prema članu koji se ogriješio o Kodeks časti.

Članak 2.

Etička se načela i pravila ponašanja propisana ovim Kodeksom posebno odnose na aktivnosti koje proizlaze iz Statuta i drugih akata HKS-a kojima se propisuju obveze i prava članova HKS-a (dalje u tekstu: Akti HKS-a), te na sve oblike javnih nastupa i djelovanja u kojima član zastupa HKS.

Članak 3.

Svojim pristupanjem u članstvo HKS-a, član stranke prihvaća odredbe kodeksa časti HKS-a.

II. ETIČKA NAČELA I PRAVILA PONAŠANJA HKS-a

Zakonska i moralna načela

Članak 4.

Član je HKS-a obvezatan, u obavljanju aktivnosti koje proizlaze iz Akata HKS-a i posebno onih aktivnosti u kojima zastupa stranku, pridržavati se Ustava i zakona Republike Hrvatske.

Članak 5.

Član HKS njeguje, u obavljanju aktivnosti koji proizlaze iz Akata HKS-a i posebno onih aktivnosti u kojima zastupa stranku, načelo odgovornog i promišljenog ponašanja te teži k izvrsnosti.

Članak 6.

U svojim međusobnim odnosima s drugim članovima stranke, član HKS-a pridržava se načela uzajamnog poštovanja, pristojnosti, tolerancije, uvažavanja tuđih mišljenja i suradnje.

Članak 7.

Nasilno ponašanje, vrijeđanje i omalovažavanje drugih članova, svi oblici diskriminacije, namjerno iznošenje neistinitih informacija, djelovanje protiv interesa HKS-a, obavljanje stranačkih ili javnih dužnosti radi ostvarivanja osobne koristi čine teške povrede kodeksa časti HKS-a.

Članak 8.

U svojim javnim istupima, članovi HKS-a čuvaju ugled, dostojanstvo i integritet stranke te vode se zakonskim i moralnim načelima propisanim ovim kodeksom časti.
Promicanje načela starčevinčastva i modernog konzervatizma

Članak 9.

Član HKS u obavljanju aktivnosti koje proizlaze iz Akata HKS-a i posebno onih aktivnosti kojima zastupa stranku, promiče temeljne vrijednosti stranke, starčevičanstvo, načela modernog konzervatizma i slobodarska načela u skladu s Programom HKS-a.

Članak 10.

Posebno, član se HKS-a zalaže, u obavljanju aktivnosti koji proizlaze iz Akata HKS-a i posebno onih aktivnosti kojima zastupa stranku, za obranu individualnih i nacionalnih sloboda u globaliziranom svijetu, za obranu vrijednosti nacionalnog suvereniteta, za slobodu govora i mišljenja te za tržišno natjecanje uz smanjenje bespotrebne regulacije i modernu i učinkovitu javnu upravu.

III. POSTUPANJE U SLUČAJU POVREDE KODEKSA ČASTI HKS-a

Članak 11.

U skladu sa člankom 14. stavkom 3. Statuta HKS-a, Statutarno je vijeće tijelo nadležno za utvrđivanje odgovornosti za povredu ovog Kodeksa časti.

Članak 12.

Prijavu radi povrede Kodeksa časti HKS-a može podnijeti član HKS-a ili bilo koje tijelo stranke.

Članak 13.

Statutarno je vijeće dužan zasjedati i donijeti odluku po prijavi u roku od 30 dana od datuma
podnošenja iste.

Članak 14.

Statutarno vijeće na sjednicu poziva podnositelja prijave i tuženika. Tuženik svoju obranu može iznijeti sam ili putem branitelja. Sjednica se može održati i odluka donijeti u odsutnosti podnositelja prijave i tuženika.

Članak 15.

U skladu sa člankom 48. Statuta HKS-a, Statutarno vijeće može, pri postupanju po prijavi radi povrede Kodeksa časti stranke, donositi odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina članova i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 15.

U skladu sa člankom 14. Statuta HKS-a, Statutarno može, ukoliko utvrdi da je počinjena povreda kodeksa časti HKS-a, izricati sljedeće stegovne mjere:

  1. Opomenu
  2. Privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija na razdoblje od
  3. tri mjeseca do godine dana
  4. Isključenje iz stranke.

Pri ocjeni odgovornosti tuženika i utvrđivanju kazne, Statutarno je vijeće dužno utvrditi sve činjenice i okolnosti na temelju nepobitnih dokaza. Pri utvrđivanju kazne, Statutarno vijeće može uzeti u obzir olakotne i otegotne okolnosti odnosno dosadašnje uzorno ponašanje člana ili ponavljanje povreda.

Članak 16.

Odluka Statutarnog vijeća kojom se izreče opomena ili privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih il svih funkcija, konačna je, obvezujuća i bez prava na žalbu. Protiv odluke Statutarnog vijeća kojom se izreče isključenje iz stranke, tuženik može podnijeti žalbu Predsjedništvu HKS-a u roku od osam (8) dana od datuma donošenja odluke o isključenju.

Predsjedništvo HKS-a odlučit će o žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe. Odluka Predsjedništva HKS-a je konačna, obvezujuća i bez prava na žalbu.

[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”40″][/vc_column][/vc_row]